Αρχική Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε, ως χρήστης/επισκέπτης, να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε και ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης. Παρακαλούμε αν δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους, μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε. Για το λόγο αυτό πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα τακτικά και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.
Η χρήση της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο για νόμιμους σκοπούς. Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών μας παρέχετε σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.
Τα δικαιώματα χρήσης περιορίζονται από τις εθνικές ή διεθνείς νομοθετικές διατάξεις και από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679).

Περιεχόμενο Ιστότοπου – Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα άρθρα, οι εικόνες, τα σήματα, οι ιδέες, οι προτάσεις, οι σημειώσεις, τα videos, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία δική μας ή των τρίτων στους οποίους ρητά αναφέρονται και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.missormadam.gr ανήκουν σε εμάς ή στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν τεθεί καλόπιστα για λόγους ενημέρωσης και πληροφόρησης των χρηστών και επισκεπτών. Σε περίπτωση διαφωνίας προβολής των ως άνω έργων από τους δημιουργούς τους, δεσμευόμαστε να προβούμε στην άμεση διαγραφή των σχετικών αναρτήσεων.
Η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων επιτρέπεται μόνο για προσωπικούς σκοπούς υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ένδειξης προέλευσης τους από την ιστοσελίδα μας, της αναφοράς των ονομάτων των δημιουργών τους (εφόσον αυτά αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο) και εφόσον από τη συγκεκριμένη χρήση δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οιαδήποτε άλλη χρήση που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες όρους και το νόμο.

Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Ως χρήστης της υπηρεσίας, συμφωνείτε στην προσεκτική ανάγνωση και τήρηση των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες των χρηστών μας ρυθμίζονται από την Πολιτική Απορρήτου μας.
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών.
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης
Οι επισκέπτες/ χρήστες απαγορεύεται, να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για την με οποιοδήποτε τρόπο προώθηση διαφημίσεων, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας.

Περιορισμοί Ευθύνης

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη και δεν δεσμευόμαστε, ούτε παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενό τους, ούτε και για λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις παρεχόμενες πληροφορίες ή υπηρεσίες. Η χρήση των πληροφοριών και των δεδομένων που περιέχονται στην ιστοσελίδα τίθεται στη διάθεση των χρηστών, οι οποίοι έχουν τη διακριτική ευχέρεια να τις αξιολογήσουν και τις αξιοποιήσουν ελεύθερα με βάση τη δική τους προσωπική βούληση.

Αναρτήσεις επισκεπτών/χρηστών

Παρέχεται στους επισκέπτες/ χρήστες η δυνατότητα να προβαίνουν σε αναρτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις κλπ., για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση προστασίας από γνωστοποίηση εκτός και εάν προβλέπεται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Οι αναρτήσεις των χρηστών/ επισκεπτών μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από την ιστοσελίδα μας χωρίς την καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δικαίωμα των δημιουργών- χρηστών.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε το περιεχόμενο των αναρτήσεων αυτών και να μην επιτρέπουμε τη δημοσίευση υλικού που αντίκειται στο νόμο, στα χρηστά ήθη ή/και στους σκοπούς της παρούσας ιστοσελίδας.
Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα στοιχεία που αναρτούν με δική τους πρωτοβουλία και υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε δημοσιεύσεις που παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και/ή αντίκεινται στο νόμο.
Αν οι επισκέπτες/χρήστες επιθυμούν να αποσύρουν αναρτήσεις που έχουν υποβάλει στο διαδικτυακό μας τόπο έχουν υποχρέωση να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή τους στη διεύθυνση info@missormadam.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για να δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει στο μέλλον μεταξύ της ισοτσελίδας μας και του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.